Doelstelling

De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateur-tuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft.
De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.

Missie

Tuinhier is dé sociaal-culturele vrijwilligersvereniging in Vlaanderen en Brussel die het vrijetijdstuinieren activeert en ondersteunt.

Tuinhier bevordert de belangstelling voor het duurzaam en milieubewust tuinieren, zowel individueel in pot of eigen tuin als gezamenlijk in een volkstuin en andere innovatieve tuinprojecten. Als evoluerend expertisecentrum levert Tuinhier een bijdrage aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen op vlak van klimaat, sociale cohesie, diversiteit, solidariteit,…

Tuinhier richt zich tot iedereen met goesting in tuinieren.

Tuinhier is actief op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.  Centraal staat een divers aanbod van laagdrempelige leergerichte activiteiten en ontmoetingskansen, die ze autonoom of met externe partners opzet.  Via ons Tuinhier-Magazine inspireert, informeert en communiceert Tuinhier. We zijn overtuigd dat een warme, hechte en respectvolle gemeenschap beter in staat is om hedendaagse uitdagingen aan te gaan. We streven naar een gezonde, verantwoorde samenleving waarin de mens beter verbonden is met de natuur en met elkaar.